ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จะดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้ 

                ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จำนวน    ๑    อัตรา   

                ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์               จำนวน         อัตรา 

                ๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ            จำนวน     ๑    อัตรา 

                  รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 224 คน