ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน