ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 มิ.ย. 2562
2 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 พ.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 ส.ค. 2561
4 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ส.ค. 2561
5 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 มิ.ย. 2561
6 แจ้งประชาสัมพันธ์แผนกการออกเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 มิ.ย. 2561
7 ประชาสัมพันธ์รับสมัครวิทยากรภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 มิ.ย. 2561
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 มิ.ย. 2561
9 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 พ.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14