ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ก.ค. 2564
2 สนามกีฬาและลานกีฬา/ลานกิจกรรมของอบต.ท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 ก.ค. 2564
3 รายงานผลการตนวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 มี.ค. 2564
4 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 ธ.ค. 2563
5 มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 พ.ย. 2563
6 ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่งตำบลท่าธง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 ก.ย. 2563
7 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ส.ค. 2563
8 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 ส.ค. 2563
9 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ก.ค. 2563
10 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18