ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (ไตรมาสที่ 4) ช่วงเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
14 ต.ค. 2556
92 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
14 ต.ค. 2556
93 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 ก.ย. 2556
94 แผนปฏิบัติการ 3 ปี(พ.ศ. 2557-2559) เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
30 ก.ค. 2556
95 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (ไตรมาสที่ 3) ช่วงเดือนตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
02 ก.ค. 2556
96 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (ไตรมาสที่ 2) ช่วงเดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
02 เม.ย. 2556
97 ประสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
18 ก.พ. 2556
98 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
10 ม.ค. 2556
99 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 (ไตรมาสที่ 1) ช่วงเดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
08 ม.ค. 2556
100 ประกาศรณรงค์ 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
19 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18