ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
21 พ.ย. 2555
102 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2555 (ไตรมาสที่ 4) ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
24 ต.ค. 2555
103 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
05 ต.ค. 2555
104 แผ่นพับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
2135
29 ส.ค. 2555
105 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
16 ส.ค. 2555
106 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2555 (ไตรมาสที่ 3) ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
11 ก.ค. 2555
107 ประชาสัมพันธ์คำขวัญยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
399
25 มิ.ย. 2555
108 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 (ไตรมาสที่ 2) ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
24 เม.ย. 2555
109 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
17 ก.พ. 2555
110 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
545
24 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18