ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แผ่นพับ (การชำระภาษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
324
30 พ.ย. 2554
112 ตารางจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
30 พ.ย. 2554
113 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1143
27 ต.ค. 2554
114 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2554 (ไตรมาสที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
641
27 ต.ค. 2554
115 แผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
999
06 ต.ค. 2554
116 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อถังขยะ/มู่ลี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
935
05 ส.ค. 2554
117 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 (ไตรมาสที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
731
01 ส.ค. 2554
118 ประกาศโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านป่าบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
877
01 ส.ค. 2554
119 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
939
29 ก.ค. 2554
120 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
701
30 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18