ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 แบบฟอร์มเสนอชื่อครูสอนดี(ดาวน์โหลดได้เลย) ดาวน์โหลดเอกสาร
3458
28 มิ.ย. 2554
122 หนังสือการจัดตั้ง อบต.ท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
1082
24 มิ.ย. 2554
123 คำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามประกาศ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.เมืองพัทยา และก.อบต.จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
03 มิ.ย. 2554
124 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
600
25 พ.ค. 2554
125 รายงานการประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
2940
22 มี.ค. 2554
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
771
11 มี.ค. 2554
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
14 ก.พ. 2554
128 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 (ไตรมาสที่ 1)อบต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
950
09 ก.พ. 2554
129 ประกาศอำเภอรามัน ดาวน์โหลดเอกสาร
618
03 ก.พ. 2554
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงเรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
487
02 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18