ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
916
02 ธ.ค. 2553
142 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
480
01 ธ.ค. 2553
143 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง) ดาวน์โหลดเอกสาร
494
30 พ.ย. 2553
144 ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
30 พ.ย. 2553
145 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการปี 2553
578
19 พ.ย. 2553
146 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
05 พ.ย. 2553
147 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
05 พ.ย. 2553
148 ประชาสัมพันธ์คนพิการที่ต้องการรถเข็นหรือรถสามล้อโยก ดาวน์โหลดเอกสาร
462
05 พ.ย. 2553
149 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
03 พ.ย. 2553
150 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
26 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18