ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
05 ต.ค. 2553
152 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
634
16 ก.ค. 2553
153 ประกาศ การใช้บังคับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
15 มิ.ย. 2553
154 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553(ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
662
28 เม.ย. 2553
155 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
809
21 เม.ย. 2553
156 ประกาศอบต.ท่าธงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
865
05 เม.ย. 2553
157 ประกาศอบต.ท่าธงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
05 เม.ย. 2553
158 เสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
558
24 มี.ค. 2553
159 อบต.ท่าธงประกาศจัดเก็บภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
08 มี.ค. 2553
160 ประชาสัมพันธ์เสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาอัฒจันทร์ (โดยวิธีพิเศษ) ดาวน์โหลดเอกสาร
755
05 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18