ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกเก็บภาษีพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ธ.ค. 2562
22 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 พ.ย. 2562
23 ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
14 พ.ย. 2562
24 ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ต.ค. 2562
25 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ก.ย. 2562
26 คำสั่งมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 ก.ย. 2562
27 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 ส.ค. 2562
28 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ส.ค. 2562
29 ประชุมสภาสมัยสามัญที่3/2562 ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ก.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18