ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขยายเวลารับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 พ.ย. 2560
52 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 ต.ค. 2560
53 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ต.ค. 2560
54 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 ต.ค. 2560
55 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
126
24 ส.ค. 2560
56 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3)เดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 ก.ค. 2560
57 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2)เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 เม.ย. 2560
58 ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 มี.ค. 2560
59 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 60 อบต.ท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
27 ม.ค. 2560
60 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1)เดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18