ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 พ.ย. 2559
62 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ต.ค. 2559
63 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ต.ค. 2559
64 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
27 ก.ย. 2559
65 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
11 ก.ค. 2559
66 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 เม.ย. 2559
67 ประชาสัมพันธ์แผนออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
04 ก.พ. 2559
68 ขอเชิดชูเกียรตินักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคยะลาที่มีผลการเรียนดีภูมิลำเนาในตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
02 ก.พ. 2559
69 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
11 ม.ค. 2559
70 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ อบต.ท่าธง 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
12 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18