ข่าวประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงถนนสายท่าธง-สาเมาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ก.ย. 2562
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมือโบ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ส.ค. 2562
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาโยง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ส.ค. 2562
4 ขุดคูระบายน้ำ ซอยหน้าอนามัย-คลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ก.ค. 2562
5 บุกเบิกถนนสายบาโงปากอ-ตุโล๊ะสดา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 ก.ค. 2562
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูเปาะซู ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ก.ค. 2562
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.ค. 2562
8 โครงการจ้างเหมาถางป่าริมสายทางภายในตำบลท่าธง จำนวน 16 สายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 เม.ย. 2562
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ถนน คสล.ซอยครูพา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ม.ค. 2562
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมแม่น้ำสายบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4