ประกาศ อบต.ท่าธง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ม.ค. 2562
2 ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ต.ค. 2561
3 ประกาศเรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 ต.ค. 2561
4 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ก.ค. 2561
5 ประกาศเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ก.ค. 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 มี.ค. 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ก.พ. 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 31 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 ม.ค. 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 30 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 ธ.ค. 2560
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16
Fatal error: Call to undefined function mysql_free_work() in /home/tatong/domains/tatong.go.th/public_html/datacenter/work.php on line 221