ประกาศ อบต.ท่าธง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 3 ม.3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
451
10 พ.ค. 2555
122 ปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 7 เป็นผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
2085
30 เม.ย. 2555
123 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการโชห่วยช่วยชาติ (ร้านถูกใจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
620
20 เม.ย. 2555
124 การรับสมัครเยาวสตรี และสตรี เข้ารับการฝีกอบรมรุ่นที่ 43 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
02 เม.ย. 2555
125 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
505
26 มี.ค. 2555
126 การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
23 มี.ค. 2555
127 การขยายเวลาการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเลื่อนกำหนดการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
23 มี.ค. 2555
128 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
474
23 มี.ค. 2555
129 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
20 มี.ค. 2555
130 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
08 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19
Fatal error: Call to undefined function mysql_free_work() in /home/tatong/domains/tatong.go.th/public_html/datacenter/work.php on line 238