ประกาศ อบต.ท่าธง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 พ.ค. 2559
42 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 พ.ค. 2559
43 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ส.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 เม.ย. 2559
44 ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 เม.ย. 2559
45 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 12 (ช่วงวันที่ 5-31มีนาคม 2559 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
31 มี.ค. 2559
46 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 11 (ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
04 มี.ค. 2559
47 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 10 (ช่วงวันที่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 ก.พ. 2559
48 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 ก.พ. 2559
49 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2559 คร้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ก.พ. 2559
50 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับที่ 9 (ช่วงวันที่ 16 -27 มกราคม 2559 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
Fatal error: Call to undefined function mysql_free_work() in /home/tatong/domains/tatong.go.th/public_html/datacenter/work.php on line 238