ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน  ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ตำบลท่าธง  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ  5  ประเภท  ได้แก่  ทางลาด  ห้องน้ำ  ที่จอดรถ  ป้ายและสัญลักษณ์  และบริการข้อมูลข่าวสาร  ประจำปีงบประมาณ 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน