ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443)
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน