ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 เม.ย. 2565
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 ม.ค. 2565
3 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 ธ.ค. 2564
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ก.ย. 2564
6 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ส.ค. 2564
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ส.ค. 2564
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ส.ค. 2564
9 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ส.ค. 2564
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22