ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 มี.ค. 2564
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
01 มี.ค. 2564
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 ก.พ. 2564
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
04 ม.ค. 2564
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
02 ธ.ค. 2563
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 พ.ย. 2563
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
02 ก.ค. 2563
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
02 มิ.ย. 2563
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
05 พ.ค. 2563
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13