ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเศรษฐี (ตอน 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
23 ก.พ. 2558
62 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเศรษฐี (ตอน 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 ก.พ. 2558
63 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโต๊ะพราน-ป่าบอน (ตอน 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
23 ก.พ. 2558
64 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
03 ก.พ. 2558
65 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
06 ม.ค. 2558
66 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
02 ธ.ค. 2557
67 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
04 พ.ย. 2557
68 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (OVERLAY) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
14 ต.ค. 2557
69 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
02 ต.ค. 2557
70 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
02 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13