ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
01 ต.ค. 2558
52 ราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
22 ก.ย. 2558
53 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
01 ก.ย. 2558
54 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
03 ส.ค. 2558
55 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
02 ก.ค. 2558
56 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค..58 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
03 มิ.ย. 2558
57 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
06 พ.ค. 2558
58 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 เม.ย. 2558
59 จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
302
24 มี.ค. 2558
60 สรุปผลจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
03 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13